พนักงานการตลาด

พนักงานการตลาด

พนักงานการตลาด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล paporn@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • พิจารณาตามคุณสมบัติและความเหมาะสม บาท / เดือน

Loading

พนักงานการตลาด

บริษัท ไทย-โกลบอล ออร์กานิค จำกัด เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานที่มีความสนใจ และทำงานร่วมกัน ในตำแหน่ง พนักงานการตลาด จำนวน 2 ตำแหน่ง

**สามารถปฏิบัติงานประจำที่นครหลวงเวียงจันทร์ ส.ป.ป.ลาว**

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล paporn@kku.ac.th

บริษัท ไทย-โกลบอล ออร์กานิค จำกัด
Phanutchanat
โพสต์โดย
Phanutchanat