หัวหน้าช่างไฟฟ้า

หัวหน้าช่างไฟฟ้า

หัวหน้าช่างไฟฟ้า

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr2557.tpe@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

ชาย อายุ 25-40 ปี

วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า

ประสบการณ์งานระบบไฟฟ้าโรงงาน 5 ปีขึ้นไป

สามารถทำงานเข้ากะได้

เขียนสมัครงานที่โรงงาน / รอสัมภาษณ์ / รู้ผลทันที

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr2557.tpe@gmail.com

บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

88 หมู่ 6 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 401

Thai Ethanol Power .
โพสต์โดย
Thai Ethanol Power .