จนท.ควบคุมการผลิต

จนท.ควบคุมการผลิต

จนท.ควบคุมการผลิต

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr2557.tpe@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

ชาย อายุ 22-35 ปี

วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรม-วิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครงานจบการศึกษาใหม่ สามารถสมัครได้

สามารถทำงานเข้ากะได้

โรงงานมีหอพักให้พนักงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr2557.tpe@gmail.com

บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

88 หมู่ 6 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 401

Thai Ethanol Power .
โพสต์โดย
Thai Ethanol Power .