จนท.ควบคุมการผลิต

จนท.ควบคุมการผลิต

จนท.ควบคุมการผลิต

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr2557.tpe@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

ชาย อายุ 22-35 ปี

ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์/วิศวกรรม

ไม่ต้องมีประสบการณ์/อยากหาประสบการณ์

สามารถทำงานเข้ากะได้

ส่งประวัติที่อีเมล [email protected]

หรือเขียนใบสมัครงานที่โรงงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr2557.tpe@gmail.com

บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

88 หมู่ 6 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 401

Thai Ethanol Power .
โพสต์โดย
Thai Ethanol Power .