วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรไฟฟ้า

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr2557.tpe@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

ชาย  อายุ 25-35 ปี

ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง

ประสบการณ์ในงานไฟฟ้าโรงงาน 2 ปีขึ้นไป

มีใบกว. ภาคีวิศวกรไฟฟ้ากำลัง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr2557.tpe@gmail.com

บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

88 หมู่ 6 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 401

Thai Ethanol Power .
โพสต์โดย
Thai Ethanol Power .