วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรไฟฟ้า

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr2557.tpe@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
วิศวกรสิ่งแวดล้อม

ชาย อายุ 25-40 ปี

วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรม ไฟฟ้ากำลัง

ประสบการณ์ระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม 2 ปีขึ้นไป

มีใบกว. ภาคีวิศวกร ไฟฟ้ากำลัง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr2557.tpe@gmail.com

บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

88 หมู่ 6 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 401

Thai Ethanol Power .
โพสต์โดย
Thai Ethanol Power .