หน.ช่างไฟฟ้า

หน.ช่างไฟฟ้า

หน.ช่างไฟฟ้า

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr2557.tpe@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
วิศวกรสิ่งแวดล้อม

ชาย อายุ 30-45 ปี

วุฒิ ปวส. ไฟฟ้ากำลัง

ประสบการณ์ในระบบไฟฟ้าโรงงาน/ผลิตไฟฟ้า 5 ปีขึ้นไป

สามารถทำงานเข้ากะได้

ผ่านการทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr2557.tpe@gmail.com

บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

88 หมู่ 6 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 401

Thai Ethanol Power .
โพสต์โดย
Thai Ethanol Power .