วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรไฟฟ้า

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr2557.tpe@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

ชาย อายุ 25-35 ปี

วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรม ไฟฟ้ากำลัง

ประสบการณ์ในงานระบบไฟฟ้าโรงงาน 2 ปีขึ้นไป

มีความรู้โปรแกรม PLC และเขียน solid work ได้

มีใบกว. ภาคีวิศวกรไฟฟ้ากำลัง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr2557.tpe@gmail.com

บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

88 หมู่ 6 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 401

Thai Ethanol Power .
โพสต์โดย
Thai Ethanol Power .