เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr2557.tpe@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

ชาย อายุ 22-40 ปี

วุฒิ ปวช.-ป.ตรี ทุกสาขา

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr2557.tpe@gmail.com

บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

88 หมู่ 6 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 401

Thai Ethanol Power .
โพสต์โดย
Thai Ethanol Power .