จ.ควบคุมการผลิต/จ.ควบคุมเครื่องจักร

จ.ควบคุมการผลิต/จ.ควบคุมเครื่องจักร

จ.ควบคุมการผลิต/จ.ควบคุมเครื่องจักร

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr2557.tpe@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

ชาย อายุ 20-35 ปี

วุฒิ ม.6 – ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

สามารถทำงานเข้ากะได้

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr2557.tpe@gmail.com

บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

88 หมู่ 6 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 401

Thai Ethanol Power .
โพสต์โดย
Thai Ethanol Power .