เจ้าหน้าที่อีเว้นท์ (ขอนแก่น)

เจ้าหน้าที่อีเว้นท์ (ขอนแก่น)

เจ้าหน้าที่อีเว้นท์ (ขอนแก่น)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล matthanan.p@sales.thaibev.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่อีเว้นท์

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามที่ได้รับมอบหมาย
– จัดหาสถานที่ หรืองานกิจกรรม และการขายสินค้า เช่น ลานเบียร์ งานกาชาด งานประจำจังหวัด งานงิ้ว งานประเพณีตามเทศกาลต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
– สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารในท้องที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชิงกลยุทธ เพื่อมุ่งเน้นการรับรู้ตราสินค้าและส่งเสริมการกระจายสินค้า
– ประสานกับทีม On Trade ในการควบคุมดูแลสินค้าคู่แข่ง ในบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมรอบนอก
– ดำเนินการจัดเตรียมองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้เป็นไปตาม Theme งานที่บริษัทกำหนด เช่น เวที เต้นท์ ป้ายไฟ สื่อส่งเสริมการขาย
– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาคนเพื่อทำการติดตั้งเวที เต้นท์ ป้ายไฟ สื่อส่งเสริมการขายต่าง ๆ และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนดทั้งก่อน หลัง และระหว่างการจัดกิจกรรม
– เตรียมสินค้าให้เพียงพอกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแต่ละครั้ง โดยคำนึงถึงคุณภาพของสินค้า

 

คุณสมบัติ
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ(ปี) : ไม่เกิน 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 – 5 ปีขึ้นไป

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม
‒ ปริญญาตรี โฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน การตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
‒ มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรม Event ในการส่งเสริมการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 1 ปี
‒ มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
‒ มีทักษะและความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรม Event ในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์
‒ มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรม Event ของสินค้าเครื่องดื่ม และสามารถวางแผนกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้มีการบริโภคสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าแต่ละชนิด
‒ มีทักษะการติดต่อประสานงาน
‒ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าว
‒ มีทักษะในการสรรหาและคัดเลือก Organizer และดูแล PG Outsource งาน Event

 

สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-ประกันชีวิต
-เงินโบนัสตามผลงาน
-ทุนการศึกษา

 

สนใจสมัครงานติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณมัธนัน
เบอร์ผู้ติดต่อ : 061-3933438
อีเมล : [email protected]

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล matthanan.p@sales.thaibev.com

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
Patchanilada Thatchotlapat
โพสต์โดย
Patchanilada Thatchotlapat