พนักงานสโตร์ / โชว์รูม 2 ตำแหน่ง

พนักงานสโตร์ / โชว์รูม 2 ตำแหน่ง

พนักงานสโตร์ / โชว์รูม 2 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล HRTPP39@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / ปี

พนักงานสโตร์ / โชว์รูม 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ  ♦️

–    เพศชาย

–  อายุ  23 ปี ขึ้นไป

–    วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. – ขึ้นไป สายช่าง

–   มีใจรักด้านงานบริการลูกค้า  การจัดเรียงสินค้าได้อย่างสวยงาม

–     มีความขยัน ซื่อสัตย์  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี   ตรงต่อเวลา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล HRTPP39@gmail.com

บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด (สาขาศรีจันทร์)

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือช่างทุกชนิด

HRTPP39
โพสต์โดย
HRTPP39