พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 1 ตำแหน่ง

พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 1 ตำแหน่ง

พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล HRTPP39@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

พนักงานจัดซื้อ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

–  อายุตั้งแต่ 23 ปี ขึ้นไป

–  เพศหญิง

–  มีความซื่อสัตย์  ขยัน อดทน

–  ถ้ามีประสบการณ์เลี้ยงเด็กจะได้รับพิจารณาเป็น   กรณีพิเศษ

– มีที่พัก  อาหารให้ฟรี

ติดต่อคุณจู๊บ  086-2288383

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล HRTPP39@gmail.com

บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด (สาขาศรีจันทร์)

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือช่างทุกชนิด

HRTPP39
โพสต์โดย
HRTPP39