ผู้จัดการโชว์รูมคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง

ผู้จัดการโชว์รูมคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง

ผู้จัดการโชว์รูมคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล HRTPP39@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

พนักงานจัดซื้อ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ♦️

–    มีประสบการณ์ ระดับหัวหน้างานคลังสินค้า อย่างน้อย   3 ปี

–    วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี  ทุกสาขา

–    มีภาวะความเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบ

–    วางแผนควบคุม สั่งการและบริหารงานแบบเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

–    มีใจรักด้านงานบริการลูกค้า  การจัดเรียงสินค้าได้อย่างสวยงาม

–    มีความขยัน ซื่อสัตย์  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี   ตรงต่อเวลา

–     อายุตั้งแต่ 30  ปี ขึ้นไป   ไม่จำกัดเพศ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล HRTPP39@gmail.com

บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด (สาขาศรีจันทร์)

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือช่างทุกชนิด

โพสต์โดย
KKL News