Sales Executive ( ประจำสาขาขอนแก่น )

Sales Executive ( ประจำสาขาขอนแก่น )

Sales Executive ( ประจำสาขาขอนแก่น )

รายละเอียดการสมัครงาน simat.co.th.

 • พนักงานประจำ
 • ขอนแก่น

Loadingเงินเดือน 11,000-15,000 +Commission

รายละเอียดงาน

 • วางแผนและปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์อินเตอร์เน็ตและเคเบิ้ลทีวีในรูปแบบราย Sub,Project,Cable TV รวมถึงตึก PlanB ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 • รับชำระค่าบริการ รับเรื่องร้องเรียนงานซ่อมและงานบริการด้านอื่นๆ
 • รับเรื่องและประสานงานดูแลบริการหลังการขาย,และประสานงานการ Retention กรณีลูกค้าต้องการยกเลิก,ติดตามค่าบริการ Over Due
 • ติดตามผลรายการส่งเสริมการขาย รวมทั้งสรุปและรายงานผลการขายทุกครั้งกับผู้จัดการฝ่ายขาย
 •  อื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

***ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการขายและบริการ
 • ปฎิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต+เคเบิ้ล
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่
 • สามารถร่วมงานเป็นทีม
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดการสมัครงาน simat.co.th.

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น

251/7-8 อาคารบุญนาค-มะลิ-เวียงเพิ่ม ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือ

orange-som
โพสต์โดย
Orange Som