ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพฤกษ์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล apinanrat@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ค่าตอบแทนเงินเดือน ตามตกลง บาท / เดือน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพฤกษ์

1.      สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการบริหารหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.      เคยผ่านการทำงานด้านการบริหาร ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีพนักงานมากกว่า 300 คนขึ้นไป (โดยประมาณ)

3.      มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป (โดยประมาณ)

4.      มีความเป็นผู้นำสูง  มีวิสัยทัศน์  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสารสูง   มีความซื่อสัตย์สุจริต

5.      มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารงานอย่างดีในระบบต่าง ๆ ขององค์กร

6.      สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดี

7.      อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี

8.      ค่าตอบแทน/เงินเดือน ตามตกลง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล apinanrat@gmail.com

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

456 หมู่ 14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

Apinanrat
โพสต์โดย
Apinanrat