พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล IPD, เภสัชกร

พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล IPD, เภสัชกร

พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล IPD, เภสัชกร

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@rph.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล IPD, เภสัชกร

พยาบาลวิชาชีพ  แผนกผู้ป่วยใน (IPD)

เพศหญิง จำนวนหลายอัตรา
คุณสมบัติ
1.      สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

2.      มีประสบการณ์การทำงานในแผนกผู้ป่วยใน (WARD เด็ก) อย่างน้อย  1 ปี

3.      อายุไม่เกิน  35 ปี

ผู้ช่วยพยาบาล แผนกผู้ป่วยใน (IPD)

เพศหญิง จำนวน หลายอัตรา

คุณสมบัติ
1.      สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี หรือได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมความรู้ และทักษะทางการพยาบาล หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2.      มีประสบการณ์ทำงานในแผนกผู้ป่วยใน (WARD เด็ก) อย่างน้อย  1 ปี

3.      อายุไม่เกิน  35 ปี
เภสัชกร
ไม่จำกัดเพศ Full time 2 อัตรา, Part time หลายอัตรา

คุณสมบัติ

1.      สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิต และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง

2.      สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล/ด้านคลินิก

3.      มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4.      อายุ 25 – 35 ปี

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@rph.co.th

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

456 หมู่ 14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

Apinanrat
โพสต์โดย
Apinanrat