พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยใน

พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยใน

พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยใน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล apinanrat@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยใน

พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยใน (IPD)

อัตราการรับ 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

• สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครร ชั้น 1

• มีประสบการณ์การทํางานในแผนกผู้ป่วยในอย่างน้อย 1 ปี

• อายุไม่เกิน 35 ปี

• เพศหญิง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล apinanrat@gmail.com

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

456 หมู่ 14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Apinanrat
โพสต์โดย
Apinanrat