พนักงานซ่อมบำรุง

พนักงานซ่อมบำรุง

พนักงานซ่อมบำรุง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@rph.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานซ่อมบำรุง

1.      สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2.      มีความสามารถด้านการดูแลบำรุงรักษาระบบ chiller ,บำบัดน้ำเสีย,ไฟฟ้า,ประปาทั่วไป ,มีพื้นฐานงานบำรุงรักษาตามแผน (Pm)

3.      ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4.       มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  สามารถติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ได้ดี

5.      อายุ 22-35 ปี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@rph.co.th

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

456 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอน

Apinanrat
โพสต์โดย
Apinanrat