พนักงานบัญชี เจ้าหนี้

พนักงานบัญชี เจ้าหนี้

พนักงานบัญชี เจ้าหนี้

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@rph.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานบัญชี เจ้าหนี้

1.      สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี

2.      สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี

3.      รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี

4.      มีความรู้และประสบการณ์ในงานบัญชีเจ้าหนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5.      อายุ 25 ปี ขึ้นไป

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@rph.co.th

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

456 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอน

Apinanrat
โพสต์โดย
Apinanrat