เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr1.tkn@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

คนพิการ

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
-จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ ,นิติศาสตร์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและการสื่อสารที่ดี
-ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
-มีประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
-ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่                                                                                                                                       -มีความกระตือรือร้น และใส่ใจในรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย

 

รายละเอียดงาน

งานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์   

– -ดูแลและบริหารจัดการ สรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ และการบรรจุเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับเลื่อนระดับ/ตำแหน่ง การโอนย้ายงาน
– จัดทำแผนการสื่อสารภายในองค์กรในการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร และกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่สร้างสรรค์
– ดูแล บริหารผลงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การจัดทำระเบียบปฏิบัติตามคำสั่ง ข้อบังคับ และระเบียบวินัยของสำนักงาน รวมถึงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
– วิเคราะห์ ติดตามประเมินผล จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนา และบริหารทรัพยากรบุคคลต่อผู้บังคับบัญชา

– ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 

หากสนใจร่วมงานกับเราติดต่อได้ที่ บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด

โทร 085-748-9995 hr แคท                                                                                               

ส่งประวัติมาที่อีเมล์  [email protected]

https://docs.google.com/forms/d/1Corf5En_VMYDpGnodSBMQEk7XLJNe_OF7Z7gV4Gp2VE/edit

#บริษัทโตโยต้าแก่นนครจำกัด 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr1.tkn@gmail.com

บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด

359/888 หมู่17 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000