DRAFT MAN (ช่างเขียนแบบ )

DRAFT MAN (ช่างเขียนแบบ )

DRAFT MAN (ช่างเขียนแบบ )

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 7e457c30c9db80d2a5ff56aaee853c40@example.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามผลงาน/ตามตกลง บาท / เดือน

DRAFT MAN (ช่างเขียนแบบ )

1. เพศชาย / เพศหญิง อายุ 23 ขึ้นไป

2. วุฒิ ปาส.-ปริญญาตรี สาขาช่างเขียนแบบ หรือที่เกี่ยวข้อง

1 เขียนแบบ Shop Drawing งานระบบไฟฟ้าและ/หรือ งานโครงสร้าง อ่าน

3. ประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี ในตำแหน่งงาน

แบบ แก้แบบ และถอดแบบได้

4. เขียนแบบ แก้แบบ เคลียร์แบบในการก่อสร้าง แบบไฟฟ้าได้ 2.ใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ AUTO CAD ( 2D / 3D ) , Sketch Up ได้

5. ขยัน ซื่อสัตย์ และ อดทน 3.ใช้โปรแกรม Microsoft ในการจัดทำเอกสารรายละเอียดโครงการ

6. สามารถใช้โปรแกรม Autocad ขั้น Advance ได้ 4.สื่อสารและประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้

จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5.เดินทางต่างจังหวัดได้

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 7e457c30c9db80d2a5ff56aaee853c40@example.com

บริษัท โซล่าเทค เซ็นเตอร์ จำกัด

รับออกแบบและผลิตพลังทดแทน

STC1
โพสต์โดย
STC บัญชี