Marketing Communication

Marketing Communication

Marketing Communication

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามผลงาน/ตามตกลง บาท / เดือน

Marketing Communication

ดูแลและวางแผนการตลาดออนไลน์ใน Social Media ทุกช่องทาง

คิด concept และทำ Content รวมถึงวาง story board เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ทำ Brief ให้ทีม Graphic / ทีม Editor / ทีม Production

ติดตามผล Content หรือดชอบและนำมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ดีที่สุด

คุณสมบัติ

>> ไม่จำกัดเพศอายุ 22 ปีขึ้นไป

>> วุฒิปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ / บริหารธุรกิจ(การตลาด) หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

>> สามารถสื่อสารได้ดี ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

>> ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (Microsoft Office)

>> สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้และทำงานภายใต้แรงกดดันได้

>> หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com.

บริษัท โซล่าเทค เซ็นเตอร์ จำกัด

รับออกแบบและผลิตพลังงานทดแทน

Solartech3
โพสต์โดย
Solartech3 (หน้างาน)