Sale Representative

Sale Representative

Sale Representative

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 7e457c30c9db80d2a5ff56aaee853c40@example.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามประสบการณ์/ตามตกลง บาท / เดือน

Sale Representative

# มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี มีอัรยาศัยและบุคลิกภาพที่ดี
ขับรถได้   มีใบขับขี่  (รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
นำเสนอสินค้าแก่ลูกค้าให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้
ถอดแบบ จัดเตรียมใบเสนอราคา ข้อมูลสินค้า รายงานและเอกสารที่เกี่ยข้อง
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าหรือคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง
จัดทำส่ง Planning และทำ Report ส่งให้กับหัวหน้างาน
รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 7e457c30c9db80d2a5ff56aaee853c40@example.com

บริษัท โซล่าเทค เซ็นเตอร์ จำกัด

รับออกแบบและผลิตพลังทดแทน

STC1
โพสต์โดย
STC บัญชี