Content Creator

Content Creator

Content Creator

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 7e457c30c9db80d2a5ff56aaee853c40@example.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามผลงาน/ตามตกลง บาท / เดือน

Content Creator

คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ปีขึ้นไป 1. สร้างและโพสต์ Content ให้ตรงกับกลุ่ม

2. วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าเป้าหมายและมีความน่าสนใจบนสื่อ

3. มี Passion ในงานเขียน มีไอเดีย 2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก Platform ต่างๆ

งานเขียนหรือเทรนด์ใหม่ๆ มานำเสนอทีม เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพของ Content

มีเซ้นส์การใช้คำ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. สามารถเขียนแคปชั่นสั้น-ยาว / บทความ 3. ประสานงานกับทีม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

ลง Website Facebook Youtube etc. เขียน Content เพื่อใช้สำหรับลงในสื่อต่างๆ

5. สามารถวางแผนหรือคิดกลยุทธ์การทำ 4. ทำงานร่วมกับแพนงานการตลาด ออกแบบ

Media Plan การทำ Content แต่ละเดือนได้ คอนเท้นและสื่อให้สอดคล้องกัน

6. ออกแบบและสร้างสื่อภาพนิ่ง ด้วยโปรแกรม

Photoshop/ I|lustrator/Canva ได้ ติดต่อ/สอบถามข้อมูลได้ที่

(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 7e457c30c9db80d2a5ff56aaee853c40@example.com

บริษัท โซล่าเทค เซ็นเตอร์ จำกัด

รับออกแบบและผลิตพลังทดแทน

STC1
โพสต์โดย
STC บัญชี