ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายขายและการตลาด)

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายขายและการตลาด)

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายขายและการตลาด)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล vogue.hr.kb@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • กระบี่
  • 20000-25000 บาท / เดือน

Loading

เจ้าหน้าที่ ไอที/หัวหน้าไอที

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายขายและการตลาด)

ลักษณะงาน

– ดูภาพรวมการทำตลาด ทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์ สินค้าของบริษัท

– จัดสรรวางแผนงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่ตั้งไว้

– ประเมินผลดำเนินการ ในแต่ละกิจกรรม ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์

– วางแผนการจัดกิจกรรมการตลาดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

– วางแผนการทำงานและประสานงานกับส่วนการขายและส่วนการตลาด เพื่อให้ทีมมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

– เพศชาย  อายุไม่เกิน 40  ปี

– วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

– มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี

– มีความคิดสร้างสรรค์ หาแนวทางกลยุทธ์ใหม่ๆ ทางการตลาดและการขาย

– มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การจัดการ การแก้ไขปัญหาการตัดสินใจ การสอนงาน การสื่อสารการนำเสนอ และการบริหารทีมได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ

1. เงินเดือน

2. ค่าล่วงเวลา

3. ประกันสังคม

4. สิทธิพักร้อนประจำปี

5. วันหยุดนักขัตฤกษ์

6. โบนัสประจำปี

7. สวัสดิการอื่นๆ ตามโครงสร้างบริษัท

เอกสารในการสมัครงาน

1 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

2 สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

4 สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด

5 สำเนาเอกสารใบผ่านงาน (ถ้ามี)

 

สมัครด้วยตนเอง แผนกบุคคล ชั้น 4 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 น.- 16.00 น.

ติดต่อฝ่ายบุคคล 086-4910264 หรือ E-mail : vogue.hr.kb@gmail.com

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล vogue.hr.kb@gmail.com

บริษัท โชคภัทรไพศานต์ จำกัด

ห้างสรรพสินค้า,ธุรกิจค้าปลีก

HR_Vogue
โพสต์โดย
HR_Vogue