ผู้จัดการแผนกบัญชี และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้จัดการแผนกบัญชี และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้จัดการแผนกบัญชี และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkow10@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
ที่ปรึกษาการขาย,ลูกค้าสัมพันธ์,ช่างยนต์รถใหญ่,ที่ปรึกษางานบริการ,Call Center,พนักงานล้างรถ

รับสมัครงาน ปจด.มิ.ย.67 (งานสำนักงาน)

1. ผู้จัดการแผนกบัญชี 1 อัตรา

ทำงานประจำ บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สำนักงานใหญ่ ขอนแก่น

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. มีประสบการณ์ด้านผู้จัดการบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี

ลักษณะงาน
– ควบคุมดูแลการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
– กำกับควบคุมดูแล การจัดทำรายการยื่นรายการภาษีแก่สรรพากร
– อนุมัติจ่ายค่ารถยนต์,ค่าอะไหล่ ตรีเพชร,เจ้าหนี้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
– ควบคุมดูแล การจัดเก็บรายได้ของบริษัท
– ควบคุมการตรวจนับทรัพย์สินและสรุปรายงานส่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี
– ควบคุมลูกหนี้ค้างชำระเกินกำหนด ลูกหนี้ศูนย์บริการและอะไหล่

รายได้  เงินเดือนตามโครงสร้าง +  ค่าบริหาร

 

2. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 อัตรา

ทำงานประจำ บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สำนักงานใหญ่ ขอนแก่น
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. มีประสบการณ์ด้านผู้จัดการบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี

ลักษณะงาน
– จัดทำรายการนำส่งภาษี ภงด.50 ภงด.51 ยื่นงบการเงินให้กระทรวงพาณิชย์
– บริหารควบคุม การยื่นภาษี ทุกประเภท
– บริหารการตรวจนับสินค้าและสินทรัพย์ของบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด ทุกประเภท
– ควบคุมลูกหนี้ค้างชำระเกินกำหนด ลูกหนี้ศูนย์บริการและอะไหล่
– ควบคุมการอนุมัติเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามนโยบายบริษัท
– ควบคุมการอนุมัติเงื่อนไขการขายรถยนต์ ศูนย์บริการ อะไหล่ ให้ถูกต้องตามนโยบายบริษัท

รายได้ เงินเดือนตามโครงสร้าง  + ค่าบริหาร

การสมัครงาน

1. เข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่

1.1 บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สำนักงานใหญ่

359/2 ม.17 ถ.มิตรภาพ ตรงข้ามบิ๊กซีขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โทร 043-225700

2. ส่งเมลล์ ประวัติ + เอกสารประกอบการสมัครงาน ขอสมัครงาน email : hrkow10@gmail.com

 

สวัสดิการบริษัท

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , เงินกองทุนประกันสังคม , เงินสวัสดิการทั่วไป

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม , สวัสดิการเยี่ยมไข้ , สวัสดิการสมรส สวัสดิการฌาปนกิจ ,

ชุดฟอร์มบริษัท , ส่วนลดพนักงานซื้อรถยนต์ , ซื้ออะไหล่ ประดับยนต์ และ ซ่อมรถยนต์

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkow10@gmail.com

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด ( ผู้จำหน่ายรถยนต์ ISUZU )

359/2 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (เยื้อง BigCขก)