รับสมัครพนักงาน Digital sale  รับจำนวนหลายตำแหน่ง ตำแหน่ง [เงินเดือน 13,000]

รับสมัครพนักงาน Digital sale  รับจำนวนหลายตำแหน่ง ตำแหน่ง [เงินเดือน 13,000]

รับสมัครพนักงาน Digital sale  รับจำนวนหลายตำแหน่ง ตำแหน่ง [เงินเดือน 13,000]

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ascendra.co.th@gmail.com

 • พนักงานประจำ
 • ขอนแก่น

ผู้ช่วยผู้จัดการ

คุณสมบัติ ผู้ที่สมัครงาน Digital sale เป็นคนพื้นฐานจิตใจดี ซื้อสัตย์ มีความรู้ความสารถ และมีไฟในการทำงาน

1 จบการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส. ต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป

2 อายุระหว่าง 24-30 ปี

3 ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี พิมพ์ไทย อังกกษ ได้เร็ว

4 มีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย ออฟไลน์ หรือ ออนไลน์ จะพิจารณาพิเศษ

5 มีความอดทนและสามารถทำงานที่รับมอบหมายได้ อย่างตรงต่อเวลา

6 รักงานบริการ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดบวก

7. มีความซื้อสัตย์ ไม่เคยมีประวัติเกี่ยวกับการทุจริตใดๆ

8 รักการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ

9 มีประสบการณ์ด้านการขาย และ การทำการตลาดออนไลน์ (พิจารณาเพิ่มเติม)

10 ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ (พิจารณาเพิ่มเติม)

11 มีความรู้ด้านการทำเว็บไซต์ บริหารเพจ facebook [email protected] (พิจารณาเพิ่มเติม)

12 มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 สามารถทำงานเป็นกะได้ มีกะกลางวัน และกลางคืน

### หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำงาน จำหน่ายสินค้าและบริการของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย วันทำงาน สัปดาห์ละ 6 ช่วงเวลาทำงาน 2 กะ , 08.00-17.00 น.  และ 15.00-22.00 น.

### เป็นเซลล์ปิดการขายสินค้าจากลูกค้าที่เข้ามาทางออนไลน์ ไม่ต้องออกหายอดเอง

ที่ทำงาน : บริษัท แอสเซ็นดร้า จำกัด (สาขา 1สำนักงาน ออฟฟิศ ) โอโซนวิลเลจ ห้อง D4 เลขที่ 238/8 ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ส่งข้อมูล สมัครทางออนไลน์เท่านั้น อีเมลล์ [email protected]

ค่าตอบแทนพนักงาน

1.เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท  13,000 บาท ขึ้นไป เมื่อผ่านงาน

2.ประกันสังคม,

3. เบี้ยขยัน , OT ,

4. สวัสดิการอื่นๆ

__________________________________________________________

 

รับสมัครพนักงาน Web designer, web master, web programmer ทำงานที่ขอนแก่น ต้องการคนที่มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง พร้อมปรับตัว เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ด้านความสามารถและเนื้องานเบื้องต้น

 1. สามารถออกแบบ Website หรือ Mobile Application ได้
 2. มีความรู้ ความชำนาญ ในการออกแบบ Content เพื่อ Post ตาม Social Network หรือ EDM (Email Direct Marketing)ได้
 3. มีความรู้ ความเข้าใจด้าน Web Responsive, UX/UI
 4. ดูแล พัฒนาและจัดทำ website ของบริษัท update ข้อมูลต่างๆ ของบริษัท ประสานงานกับฝ่าย
  การตลาดและฝ่ายเทคนิคเพื่อให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน
  ดูแลการทำ SEO ปรับปรุงและโปรโมทบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ และดูแลให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ในระดับดี
 5. ดูแล SERVER ระบบ cloud ได้
 6. มีความรู้ความสารถในการใช้ wordpress และ CMS อื่นๆเป็นอย่างดี
 7. สามารถเขียนเว็บไซต์ และ ออกแบบได้อย่างดีเยี่ยม
 8. สามารถออกแบบสื่อรูปภาพ คลิป ได้ดี (ข้อพิจารณาเพิ่มเติม)
 9. ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกองค์กร
 10. ดูแลงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
มีความรู้ความสารถอย่างน้อยตามที่ระบุในเบื้องต้น
ไม่เคยมีประวัติทุจริต
รักงานที่ทำในตำแหน่งนี้
มีความอดทนและรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
อายุ 25-30 ปี

มีความสามารถจริง พร้อมทำงานทันที
ที่ทำงาน : บริษัท แอสเซ็นดร้า จำกัด (สาขา 1สำนักงาน ออฟฟิศ ) โอโซนวิลเลจ ห้อง D4 เลขที่ 238/8 ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ส่งข้อมูล สมัครทางออนไลน์เท่านั้น สามารถส่ง CV + ผลงานมาได้ที่ อีเมลล์ [email protected]

เงินเดือน ในเบื้องต้นตามโครงสร้างบริษัท 13,000 บาทขึ้นไป พร้อมสวัสดิการ อื่นๆ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ascendra.co.th@gmail.com

บริษัท แอสเซ็นดร้า จำกัด

238/8 โอโซนวิลเลจ ถนน เทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด

Ascendra
โพสต์โดย
Ascendra