รับสมัครพนักงานบัญชี & ธุรการ ทำงานขอนแก่น

รับสมัครพนักงานบัญชี & ธุรการ ทำงานขอนแก่น

รับสมัครพนักงานบัญชี & ธุรการ ทำงานขอนแก่น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@ascendra.co.th


รับสมัครพนักงานบัญชี & ธุรการ ทำงานขอนแก่น

รับสมัครพนักงานบัญชี & ธุรการ ทำงานขอนแก่น

รับสมัครพนักงานธุรการและบัญชี ทำงานที่ขอนแก่น ต้องการคนที่มีความซื้อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความขยันอดทนสูง รักความก้าวหน้า สามารถรับผิดชอบงานต่างๆได้อย่างดี พร้อมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

งานหลักและหน้าที่รับผิดชอบ

งานเกี่ยวกับบัญชีบริษัท ออกบิลขาย และอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

คีย์ยอดขายเข้าระบบออนไลน์ และเอกสารอื่นๆ

จัดเก็บเอกสารตามได้รับมอบหมาย

ดูแลออร์เดอร์สินค้า เตรียมพร้อมรอจัดส่ง

งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

จบ ปวส. ขึ้นไป ด้านบัญชี มีประสบการณ์ การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
มีความอดทนและสามารถทำงานที่รับมอบหมายได้ อย่างตรงต่อเวลา
ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถใช้โปรแกรมบัญชีทั่วไปและ Excel ได้เป็นอย่างดี
มีความซื้อสัตย์ ไม่เคยมีประวัติเกี่ยวกับการทุจริตใดๆ
รักการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ
ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

(เงินเดือน+เบี้ยขยัน) เริ่มต้น 10,000 บาท พิจารณาตามความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน ต้องการคนที่เป็นงานพร้อมทำงานทันที)

บริษัท แอสเซ็นดร้า จำกัด

998/10 หมู่ 7 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

โทร 099-456-2649

ส่งข้อมูล สมัครทางออนไลน์เท่านั้น อีเมลล์ hr@ascendra.co.th

_____________________________________________________

 

รับสมัครพนักงาน Content Creator ทำงานที่ขอนแก่น

ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ท้าทาย ได้ใช้ความคิดนอกกรอบ ไอเดียใหม่ๆ และเป็นคนที่ชอบการสร้างสรรค์ เนื่องจากต้องสร้างคอนเทนต์ที่ทั้งมีประโยชน์สนุกน่าชม อีกทั้งยังต้องเป็นคนชอบเรียนรู้มากๆ เพราะการที่จะเขียนคอนเทนต์หรือคิดเรื่องราวๆใหม่ๆออกมาได้อย่างดี ต้องอาศัยการดูการฟัง การเรียนรู้แบบต่อเนื่องตลอดเวลา และเรายังต้องการคนที่ต้องการเติบโตไปพร้อมๆกับบริษัท

รายละเอียดงาน Content Creator

 • คิดวางแผนและทำคอนเทนต์ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย สามารถเขียนสคริป บทความ โดยค้นคว้าหาข้อมูล จากแหล่งต่างๆ นำมาอ้างอิงได้ และสามารถคิดขึ้นใหม่ได้ หลากหลายรูปแบบ
 • วางแผนออกแบบ วีดีโอ คอนเทนต์ รูปภาพ สื่อการตลาด ต่างๆ เขียนสคริปต์รายการ / โฆษณา
 • วางแผนการทำ content ในแต่ละเดือนโดยใช้สื่อออนไลน์ของบริษัท เช่น Facebook, YouTube, Line, Email, Instagram, TikTok และอื่นๆ
 • คิดคอนเทนต์เป็น ดูเป็นว่า Content แบบไหนที่ควรทำในช่วงเวลาไหน
 • ดูแล Social Content ทั้งหมดของบริษัท Facebook, YouTube, Line, Email, Instagram, TikTok
 • ทำให้ช่องทาง Social Media ของบริษัท เป็นแหล่งผลิต Content คุณภาพตาม Objective ที่ตั้งไว้ในแต่ละ period
 • สามารถวางแผนเป้าหมายของการทำ Artwork ประสานงานคุยกับทีม และบรีฟ Graphic Designer / vdo
 • ทำ Report สรุปการทำ Social Content และหาแนวทางในการทำให้ทุก Platform ดีขึ้น
 • จัดทำแผนงานการตลาดด้าน Content Marketing ที่สอดคล้องกับสินค้าของบริษัทฯ
  งานอื่นๆของบริษัท ตามได้รับงานมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศและอายุ
 • มีทัศนคติที่ดี และมี Growth Mindset ทุ่มเท มีความรักหลงใหลในงานด้านการตลาด การวางแผน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ Content นำเสนอรูปแบบคอนเทนต์ให้น่าสนใจ และนำไปสู่เป้าหมาย
 • มีความรู้ ความเข้าใจงานด้าน Digital Marketing และ โซเซียลมีเดีย
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความตั้งใจสูง และทำงานภายใต้ความกดดันได้ ยอมรับการฟังความคิดเห็นต่างได้เป็นอย่างดี
 • ชื่นชอบงานทำการตลาด การทำสื่อ คอนเทนต์ทุกรูปแบบ
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการเติบโตร่วมกันไปกับบริษัท

 

ทำงานที่ บริษัทฯ สัปดาห์ 6 วัน เวลา 9.00-18.00 น. หรือตาม หรือ 08.00-17.00 น. อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้าง เป็นบางช่วง

วันหยุดตามกฏหมายกำหนด

 

ค่าตอบแทน

 • เงินเดือน ตามตกลงดูจากความสามารถ
 • เบี้ยขยัน
 • สวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมากำหนด

ส่งข้อมูลสมัครงาน มาที่ Email  hr@ascendra.co.th

โทร 0979871696

https://www.ascendra.co.th/content-creator-job/

_______________________________________________________

รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง Content Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง)

ตำแหน่งนี้ เป็นงานที่ท้าทายความสามารถ เหมาะสำหรับคนชอบสิ่งใหม่ ชอบการเรียนรู้ การค้นคว้าหาข้อมูล นำมาประมวลผลและวางแผน นำไปปรับใช้ด้านการสื่อสาร การทำการตลาด ตลอดจนงานจัดการทีมการตลาด ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร งานกับเรา

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีทัศนคติที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจงานด้าน Digital Marketing และ โซเซียลมีเดีย
 • สามารถเขียนแผน วางแผน การทำการตลาด สื่อออนไลน์ นำเสนอผู้บริหาร ได้
 • จัดการทีมงานการตลาด คอนเทนต์การตลาด ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • มีความอดทน รับแรงกดดันได้ มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการเติบโตร่วมกันไปกับบริษัท

การทำงาน  ทำงาน: 6 วันต่อสัปดาห์

 หน้าที่รับผิดชอบ

 • คิดวางแผนและทำคอนเทนต์ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย สามารถเขียนสคริป บทความ โดยค้นคว้าหาข้อมูล จากแหล่งต่างๆ นำมาอ้างอิงได้ และสามารถคิดขึ้นใหม่ได้ หลากหลายรูปแบบ
 • วางแผนออกแบบ วีดีโอ คอนเทนต์ รูปภาพ สื่อการตลาด ต่างๆ เขียนสคริปต์รายการ / โฆษณา
 • วางแผนการทำ content ในแต่ละเดือนโดยใช้สื่อออนไลน์ของบริษัท เช่น Facebook, YouTube, Line, Email, Instagram, TikTok และอื่นๆ
 • จัดการงานด้านการตลาดของบริษัท วางแผนผลิต Content คุณภาพตาม Objective ที่ตั้งไว้ในแต่ละ period
 • ทำ Report สรุปการทำ Social Content และหาแนวทางในการทำให้ทุก Platform ดีขึ้น
 • สรุปแผนงาน สรุปผลการทำงาน รายงาน ผู้บริหารทุกเดือน
 • งานอื่นๆของบริษัท ตามได้รับงานมอบหมาย จากทีมผู้บริหาร

เงินเดือน ค่าตอบแทน : ตามโครงสร้างบริษัท

ส่ง Resume เข้ามาพิจารณาก่อนได้ที่ E-mail : hr@ascendra.co.th

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@ascendra.co.th

บริษัท แอสเซ็นดร้า จำกัด

998/10 หมู่ที่ 7 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

Ascendra
โพสต์โดย
Ascendra