วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ifc2551@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น1.วางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง

2.ถอดแบบและประเมินราคา

3.ควบคุมและตรวจสอบงานให้เป็นไปตามแบบแปลน,งบประมาณ

4.ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทันกำหนดภายใต้คำเเนะนำ -วางแผนเเละคุมงานให้ตรงตามเเบบ

5.แก้ไขปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ifc2551@gmail.com

บริษัท แอมฟายคอนสรัคชั่น จำกัด

รับเหมาก่อสร้าง/ออกแบบ

amfine
โพสต์โดย
amfine