โฟร์แมน

โฟร์แมน

โฟร์แมน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ifc2551@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / ปี1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน

2.ประสานงาน,ติดตามงาน,ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา

3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ifc2551@gmail.com

บริษัท แอมฟายคอนสรัคชั่น จำกัด

รับเหมาก่อสร้าง/ออกแบบ

amfine
โพสต์โดย
amfine