Sales Executive (สาขาขอนแก่น)

Sales Executive (สาขาขอนแก่น)

Sales Executive (สาขาขอนแก่น)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล napadcha_t@abss.co.th

Loading

Sales Executive (สาขาขอนแก่น)

รายละเอียดงาน :

รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 – 17:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่รับผิดชอบ :

– ขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่

– จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท

– จัดเตรียมสื่อสำหรับนำเสนอขายสินค้าและบริการ ใบเสนอราคา และสัญญาในการซื้อชาย – ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา

– ติดตามทวงถามการชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้า

– ดูแล ให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขาย

– สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใหม่ในอนาคต

– สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่น ช่วยลูกค้าระบุปัญหา และช่วยหาทางแก้ไขให้ลูกค้า

– จัดเตรียมรายงานสถานะต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชา เช่น รานงานกิจกรรมด้านการขายที่ทำ การปิดการขาย การติดตามผลหลังติดต่อลูกค้า รายงานสถานะแผนงานต่อเป้าหมาย ฯลฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 – 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 – 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

1. ปริญญาตรี สาขาการขาย การตลาด คอมพิเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี
3. ความรู้เกี่ยวกับการขาย ความรู้เกี่ยวกับสินค้า/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
4. มีทักษะการนำเสนอการขาย มีทักษะการเจรจาต่อรอง
5. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
6. มีรถยนต์เป็นของตนเอง มีใบขับขี่รถยนต์และสามารถขับรถยนต์ได้
7. บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

สวัสดิการ :
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
ประกันสุขภาพ
ประกันสังคม
ตามข้อตกลงของบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (สาขาขอนแก่น)

555/8-9 ถนนเหล่านาดี ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

วิธีการสมัคร :

– ส่งใบสมัครทาง Email : napadcha_t@abss.co.th

– Line ID : abss-kk

– ติดต่อ : คุณนภัสชา ทัพซ้าย Tel.091-7748919

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล napadcha_t@abss.co.th

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
Passha
โพสต์โดย
Passha