พนักงานบริการลูกค้า แผนกบัตรโดยสารเครื่องบิน

พนักงานบริการลูกค้า แผนกบัตรโดยสารเครื่องบิน

พนักงานบริการลูกค้า แผนกบัตรโดยสารเครื่องบิน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tidarat.vat@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามข้อตกลง บาท / เดือน

Loadingวุฒิ ปวส  ขึ้นไป

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ เบื้องต้นได้

 

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tidarat.vat@gmail.com

บริษัท แอค แอนด์ เอ๊กซ์เพรส เซอร์วิส จำกัด

จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินทุกสายการบิน และขนส่งสินค้าทางอากาศ

tidarat-vathana
โพสต์โดย
Tidarat Vathana