พนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน จำนวน 3 อัตรา

พนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน จำนวน 3 อัตรา

พนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน จำนวน 3 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tidarat.vat@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่นเพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน  30 ปี

การศึกษา  ปวส-ปริญญาตรี

มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ photo shop

ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และสามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

เข้ามาสมัคร พร้อมรับสัมภาษณ์

สนใจสอบถามสถานที่สมัคร    043 334387   043 334487

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tidarat.vat@gmail.com

บริษัท แอค แอนด์ เอ๊กซ์เพรส เซอร์วิส จำกัด 54/20-21 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ให้บริการจำหน่ายบัตรโดยสารทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

tidarat-vathana
โพสต์โดย
Tidarat Vathana