พนักงานบัญชี , แอดมิน , พนักงานขับรถ,พนักงานรับพัสดุ และ พนักงานคัดแยก

พนักงานบัญชี , แอดมิน , พนักงานขับรถ,พนักงานรับพัสดุ และ พนักงานคัดแยก

พนักงานบัญชี , แอดมิน , พนักงานขับรถ,พนักงานรับพัสดุ และ พนักงานคัดแยก

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tidarat.vat@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhereพนักงานบัญชี  วุฒิ  ปวส ขึ้นไป  สามารถ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พื้นฐานได้

พนักงานแอดมิน  วุฒิ ปวส ขึันไป  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พืั้นฐานได้  และมีใจรักในงานบริการ

พนักงานขับรถ ต้องมีใบขับขี่รถยนต์

 

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tidarat.vat@gmail.com

บริษัท แอค แอนด์ เอ๊กซเพรส เซอร์วิส จำกัด

ให้บริการรับส่งพัสดุ แพคพัสดุ

tidarat-vathana
โพสต์โดย
Tidarat Vathana