พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tidarat.vat@gmail.com
วุฒิ ปวส บัญชี ขึ้นไป

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tidarat.vat@gmail.com

บริษัท แอค แอนด์ เอ๊กซเพรส เซอร์วิส จำกัด

จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน รับส่งสินค้าและพัสดุทางอากาศ

tidarat-vathana
โพสต์โดย
Tidarat Vathana