แอดมิน

แอดมิน

แอดมิน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tidarat.vat@gmail.com
วุฒิ ปวส  ขึ้นไป

รับพัสดุ  ประสานงาน การรับส่งพัสดุ  ส่งรายงานประจำวันให้กับผุ้ส่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tidarat.vat@gmail.com

บริษัท แอค แอนด์ เอ๊กซเพรส เซอร์วิส จำกัด

จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน รับส่งสินค้าและพัสดุทางอากาศ

tidarat-vathana
โพสต์โดย
Tidarat Vathana