เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย บ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัดมหาชน

เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย บ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัดมหาชน

เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย บ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัดมหาชน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wanichata@lh.co.thอายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิป.ตรี (ไม่จำกัดสาขา)

เพศหญิง  ชาย  LGBTQ

เงินเดือนตามตกลง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wanichata@lh.co.th

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าต้อนรับลูกค้า

wanitta-supha
โพสต์โดย
Wanitta Nid Supha