เจ้าหน้าที่ ประสานงานบริการหลังการขาย, เจ้าหน้าที่ บริหารจัดการสโมสรและสระว่ายน้ำ

เจ้าหน้าที่ ประสานงานบริการหลังการขาย, เจ้าหน้าที่ บริหารจัดการสโมสรและสระว่ายน้ำ

เจ้าหน้าที่ ประสานงานบริการหลังการขาย, เจ้าหน้าที่ บริหารจัดการสโมสรและสระว่ายน้ำ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sanya@lh.co.th📢📢  รับสมัครพนักงาน 📢📢

🕍🕍🕍 โครงการ หมู่บ้านนันทวัน อุดรธานี 🕍🕍🕍

ภายใต้การดูแลของ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

 

สถานที่ปฏิบัติงาน หมู่บ้านนันทวัน อุดรธานี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ประสานงานบริการหลังการขาย

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ดูแล รับผิดชอบงานแจ้งซ่อมแซม ภายในหมู่บ้าน

2.ดูแล รับผิดชอบการจัดเก็บค่าส่วนกลางของหมู่บ้าน

3.ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนงาน

4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

1.วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)

2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. หากมีประสบการณ์ด้านงานบริการ ประชาสัมพันธ์ งานบริการลูกค้า จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรม Excel, Word ได้ดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเข้างานตามที่บริษัทฯ กำหนด
6. มี service mind ในการให้บริการที่ดี
7. มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

 

🚩ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

🚩เวลาทำงาน 09.00-17.30 น.

🚩เงินเดือนขั้นต่ำ 12,000 บาท หรือตามตกลง

🚩สมัคร และสัมภาษณ์ได้ทันที

สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ หมู่บ้านนันทวัน ตำบลบ้หมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดขอุดรธานี

กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ามา

สอบถามเพิ่มเติม คุณสัญญา แดงสกุล 084-641-4465

 

 

🕍🕍🕍 โครงการ หมู่บ้านสีวลี ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น 🕍🕍🕍

ภายใต้การดูแลของ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

 

สถานที่ปฏิบัติงาน หมู่บ้านหมู่บ้านสีวลี ถนนมะลิวัลย์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ บริหารจัดการสโมสรและสระว่ายน้ำ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ดูแลสโมสรให้พร้อมใช้งานเสมอ

2.ดูแลสระว่ายน้ำให้พร้อมใช้งานเสมอ

3.ดูแลสมาชิกผู้มาใช้บริการที่สโมสร / สระว่ายน้ำ

4.ให้คำแนะนำในการออกกำลังกาย

5.ดูแลเครื่องออกกำลังกายให้พร้อมใช้งานเสมอ

6.บริหารจัดการกิจกรรมภายในสโมสร

7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

1. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องด้านกีฬา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. หากมีประสบการณ์ด้านงานบริการ ประชาสัมพันธ์ งานบริการลูกค้า จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรม Excel, Word ได้ดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเข้างานตามรอบที่บริษัทฯ กำหนด
6. มี service mind ในการให้บริการที่ดี
7. มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

 

🚩ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

🚩เวลาทำงานตามช่างเวลา เปิด-ปิด สโมสรและสระว่ายน้ำ

🚩เงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท หรือตามตกลง

🚩สมัคร และสัมภาษณ์ได้ทันที

สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ หมู่บ้านสีวลี ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ามา

สอบถามเพิ่มเติม คุณสัญญา แดงสกุล 084-641-4465

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sanya@lh.co.th

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
EvensZ D-
โพสต์โดย
EvensZ D.