1.ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง 1 ตำแหน่ง (ช) 2. ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง (ช.) 3. เจ้าหน้าที่ ISRฝ่ายโครงการ 2 ตำแหน่ง (ช/ญ ) 4. ธุรการคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง (ช) 5. เจ้าหน้าที่ Admin Online 1 ตำแหน่ง (ญ)

1.ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง 1 ตำแหน่ง (ช) 2. ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง (ช.) 3. เจ้าหน้าที่ ISRฝ่ายโครงการ 2 ตำแหน่ง (ช/ญ ) 4. ธุรการคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง (ช) 5. เจ้าหน้าที่ Admin Online 1 ตำแหน่ง (ญ)

1.ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง 1 ตำแหน่ง (ช) 2. ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง (ช.) 3. เจ้าหน้าที่ ISRฝ่ายโครงการ 2 ตำแหน่ง (ช/ญ ) 4. ธุรการคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง (ช) 5. เจ้าหน้าที่ Admin Online 1 ตำแหน่ง (ญ)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.scgmaxhome@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
1.ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง 1 ตำแหน่ง (ช) 2. ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง (ช.) 3. เจ้าหน้าที่ ISRฝ่ายโครงการ 2 ตำแหน่ง (ช/ญ ) 4. เจ้าหน้าที่ Admin Online 1 ตำแหน่ง (ช/ญ)

– ประกันสังคม

– เบี้ยขยัน

– อาหารกลางวัน

– เสื้อยูนิฟอร์ม

– สวัสดิการวันเกิด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.scgmaxhome@gmail.com

บริษัท แม็กซ์โฮม แอนด์ เดคคอร์ จำกัด

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

scgmaxhome
โพสต์โดย
scgmaxhome