1.ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง (ช) 2.หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง (ช) 3. เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ตำแหน่ง (ญ) 4. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า Customer Service (CS) 1 ตำแหน่ง (ญ) 5. นักออกแบบภายใน ห้องน้ำ-ห้องครัว 1 ตำแหน่ง (ช/ญ) 6. เจ้าหน้าที่ Admin Online 1 ตำแหน่ง (ญ) 7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 3 ตำแหน่ง (ช/ญ) 8. เจ้าหน้าที่ PC หลายตำแหน่ง (ช/ญ)

1.ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง (ช) 2.หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง (ช) 3. เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ตำแหน่ง (ญ) 4. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า Customer Service (CS) 1 ตำแหน่ง (ญ) 5. นักออกแบบภายใน ห้องน้ำ-ห้องครัว 1 ตำแหน่ง (ช/ญ) 6. เจ้าหน้าที่ Admin Online 1 ตำแหน่ง (ญ) 7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 3 ตำแหน่ง (ช/ญ) 8. เจ้าหน้าที่ PC หลายตำแหน่ง (ช/ญ)

1.ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง (ช) 2.หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง (ช) 3. เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ตำแหน่ง (ญ) 4. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า Customer Service (CS) 1 ตำแหน่ง (ญ) 5. นักออกแบบภายใน ห้องน้ำ-ห้องครัว 1 ตำแหน่ง (ช/ญ) 6. เจ้าหน้าที่ Admin Online 1 ตำแหน่ง (ญ) 7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 3 ตำแหน่ง (ช/ญ) 8. เจ้าหน้าที่ PC หลายตำแหน่ง (ช/ญ)

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com.

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • ตามโครงสร้าง บาท / ปี

Loading

1. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 ตำแหน่ง (ญ) 2.ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง (ช) 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินค้าฮาร์ดแวร์ 2 ตำแหน่ง(ช) 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินค้าDIY 2 ตำแหน่ง (ช) 5. เจ้าหน้าที่ LPS 2 ตำแหน่ง (ช) 5. เจ้าหน้าที่ PC หลายตำแหน่ง (ช/ญ) 6. เจ้าหน้าที่ Content Creator 2 ตำแหน่ง

1. ผ่านโปรมีปรับค่าจ้างตามความสามารถและโครงสร้างบริษัทฯ

2. มีค่า Incentive ตามตำแหน่งงาน

2. มีเบี้ยขยัน

3. มีประกันสังคม

4. สวัสดิการอาหารกลางวัน จันทร์ พุธ ศุกร์

5. สวัสดิการวันเกิด

6. เสื้อยูนิฟอร์มบริษัทฯ

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com.

บริษัท แม็กซ์โฮม แอนด์ เดคคอร์ จำกัด

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

scgmaxhome
โพสต์โดย
scgmaxhome