1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายส่ง (ช/ญ) OSR (Outside Sales Representative) 1 ตำแหน่ง 2. เจ้าหน้าฝ่ายขายสินค้าตกแต่ง-ฮาร์ดแวร์ (ช) 2 ตำแหน่ง 3. พนักงานขับฟอร์คลิฟท์ (ช) 1 ตำแหน่ง 4. พนักงานฝ่ายคลังสินค้า (ช) 1 ตำแหน่ง 5. แม่บ้านประจำบ้านผู้บริหาร (ญ) 1 ตำแหน่ง

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายส่ง (ช/ญ) OSR (Outside Sales Representative) 1 ตำแหน่ง 2. เจ้าหน้าฝ่ายขายสินค้าตกแต่ง-ฮาร์ดแวร์ (ช) 2 ตำแหน่ง 3. พนักงานขับฟอร์คลิฟท์ (ช) 1 ตำแหน่ง 4. พนักงานฝ่ายคลังสินค้า (ช) 1 ตำแหน่ง 5. แม่บ้านประจำบ้านผู้บริหาร (ญ) 1 ตำแหน่ง

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายส่ง (ช/ญ) OSR (Outside Sales Representative) 1 ตำแหน่ง 2. เจ้าหน้าฝ่ายขายสินค้าตกแต่ง-ฮาร์ดแวร์ (ช) 2 ตำแหน่ง 3. พนักงานขับฟอร์คลิฟท์ (ช) 1 ตำแหน่ง 4. พนักงานฝ่ายคลังสินค้า (ช) 1 ตำแหน่ง 5. แม่บ้านประจำบ้านผู้บริหาร (ญ) 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.scgmaxhome@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้าง บาท / ปี

1. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 ตำแหน่ง (ญ) 2.ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง (ช) 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินค้าฮาร์ดแวร์ 2 ตำแหน่ง(ช) 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินค้าDIY 2 ตำแหน่ง (ช) 5. เจ้าหน้าที่ LPS 2 ตำแหน่ง (ช) 5. เจ้าหน้าที่ PC หลายตำแหน่ง (ช/ญ) 6. เจ้าหน้าที่ Content Creator 2 ตำแหน่ง

1. ผ่านโปรมีปรับค่าจ้างตามความสามารถและโครงสร้างบริษัทฯ

2. มีค่า Incentive ตามตำแหน่งงาน

2. มีเบี้ยขยัน

3. มีประกันสังคม

4. สวัสดิการอาหารกลางวัน จันทร์ พุธ ศุกร์

5. สวัสดิการวันเกิด

6. เสื้อยูนิฟอร์มบริษัทฯ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.scgmaxhome@gmail.com

บริษัท แม็กซ์โฮม แอนด์ เดคคอร์ จำกัด

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

scgmaxhome
โพสต์โดย
scgmaxhome