1. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 ตำแหน่ง (ญ) 2.ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง (ช) 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินค้าฮาร์ดแวร์ 2 ตำแหน่ง(ช) 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินค้าDIY 2 ตำแหน่ง (ช) 5. เจ้าหน้าที่ LPS 2 ตำแหน่ง (ช) 5. เจ้าหน้าที่ PC หลายตำแหน่ง (ช/ญ) 6. เจ้าหน้าที่ Content Creator 2 ตำแหน่ง (ญ) 7 . เจ้าหน้าที่ แคชเชียร์ 1 ตำแหน่ง (ญ)

1. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 ตำแหน่ง (ญ) 2.ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง (ช) 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินค้าฮาร์ดแวร์ 2 ตำแหน่ง(ช) 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินค้าDIY 2 ตำแหน่ง (ช) 5. เจ้าหน้าที่ LPS 2 ตำแหน่ง (ช) 5. เจ้าหน้าที่ PC หลายตำแหน่ง (ช/ญ) 6. เจ้าหน้าที่ Content Creator 2 ตำแหน่ง (ญ) 7 . เจ้าหน้าที่ แคชเชียร์ 1 ตำแหน่ง (ญ)

1. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 ตำแหน่ง (ญ) 2.ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง (ช) 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินค้าฮาร์ดแวร์ 2 ตำแหน่ง(ช) 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินค้าDIY 2 ตำแหน่ง (ช) 5. เจ้าหน้าที่ LPS 2 ตำแหน่ง (ช) 5. เจ้าหน้าที่ PC หลายตำแหน่ง (ช/ญ) 6. เจ้าหน้าที่ Content Creator 2 ตำแหน่ง (ญ) 7 . เจ้าหน้าที่ แคชเชียร์ 1 ตำแหน่ง (ญ)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.scgmaxhome@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้าง บาท / เดือน
1. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 ตำแหน่ง (ญ) 2.ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง (ช) 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินค้าฮาร์ดแวร์ 2 ตำแหน่ง(ช) 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินค้าDIY 2 ตำแหน่ง (ช) 5. เจ้าหน้าที่ LPS 2 ตำแหน่ง (ช) 5. เจ้าหน้าที่ PC หลายตำแหน่ง (ช/ญ) 6. เจ้าหน้าที่ Content Creator 2 ตำแหน่ง

– ประกันสังคม

– เบี้ยขยัน

– ค่าเที่ยว

– ค่าลงสินค้า

– ยูนิฟอร์ม

– อาหารกลางวัน จ.-พ.-ศ.

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.scgmaxhome@gmail.com

บริษัท แม็กซ์โฮม แอนด์ เดคคอร์ จำกัด

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

scgmaxhome
โพสต์โดย
scgmaxhome