1.ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง 1 ตำแหน่ง 2.หัวหน้าฝ่ายขนส่ง 1 ตำแหน่ง 3.พนักงานขับรถ 6 ล้อเครน 1 ตำแหน่ง 4.พนักงานขับรถ 6 ล้อ ดรัม 2 ตำแหน่ง 5.พนักงานขับรถ 4 ล้อ 1 แหน่ง

1.ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง 1 ตำแหน่ง 2.หัวหน้าฝ่ายขนส่ง 1 ตำแหน่ง 3.พนักงานขับรถ 6 ล้อเครน 1 ตำแหน่ง 4.พนักงานขับรถ 6 ล้อ ดรัม 2 ตำแหน่ง 5.พนักงานขับรถ 4 ล้อ 1 แหน่ง

1.ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง 1 ตำแหน่ง 2.หัวหน้าฝ่ายขนส่ง 1 ตำแหน่ง 3.พนักงานขับรถ 6 ล้อเครน 1 ตำแหน่ง 4.พนักงานขับรถ 6 ล้อ ดรัม 2 ตำแหน่ง 5.พนักงานขับรถ 4 ล้อ 1 แหน่ง

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้าง บาท / เดือน

1.จัดการฝ่ายขนส่ง 1 ตำแหน่ง 2.หัวหน้าฝ่ายขนส่ง 1 ตำแหน่ง 3.พนักงานขับรถ 6 ล้อเครน 1 ตำแหน่ง 4.พนักงานขับรถ 6 ล้อ ดรัม 2 ตำแหน่ง 5.พนักงานขับรถ 4 ล้อ 1 แหน่ง

– ประกันสังคม

– เบี้ยขยัน

– ค่าเที่ยว

– ค่าลงสินค้า

– ยูนิฟอร์ม

– อาหารกลางวัน จ.-พ.-ศ.

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com.

บริษัท แม็กซ์โฮม แอนด์ เดคคอร์ จำกัด

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

scgmaxhome
โพสต์โดย
scgmaxhome