1.ผจก.บัญชี 1 ตำแหน่ง 2. ผจก.ฝ่ายคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง 3. หัวหน้าฝ่ายขนส่ง 1 ตำแหน่ง 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง 5. เจ้าหน้าที่ขายโครงการ (ISR) 1 ตำแหน่ง 6. เจ้าหน้าที่ออกแบบ 1 ตำแหน่ง 7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินค้าตกแต่ง 8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ฮาร์ดแวร์ 1 ตำแหน่ง 9. เจ้าหน้าที่ LPS 1 ตำแหน่ง 10. เจ้าหน้าที่ขับโฟล์คลิฟท์ 2 ตำแหน่ง 11. พนักงานขนส่ง (ติดรถ) หลายตำแหน่ง 12 .พนักงานคลังสินค้าหลายตำแหน่ง

1.ผจก.บัญชี 1 ตำแหน่ง 2. ผจก.ฝ่ายคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง 3. หัวหน้าฝ่ายขนส่ง 1 ตำแหน่ง 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง 5. เจ้าหน้าที่ขายโครงการ (ISR) 1 ตำแหน่ง 6. เจ้าหน้าที่ออกแบบ 1 ตำแหน่ง 7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินค้าตกแต่ง 8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ฮาร์ดแวร์ 1 ตำแหน่ง 9. เจ้าหน้าที่ LPS 1 ตำแหน่ง 10. เจ้าหน้าที่ขับโฟล์คลิฟท์ 2 ตำแหน่ง 11. พนักงานขนส่ง (ติดรถ) หลายตำแหน่ง 12 .พนักงานคลังสินค้าหลายตำแหน่ง

1.ผจก.บัญชี 1 ตำแหน่ง 2. ผจก.ฝ่ายคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง 3. หัวหน้าฝ่ายขนส่ง 1 ตำแหน่ง 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง 5. เจ้าหน้าที่ขายโครงการ (ISR) 1 ตำแหน่ง 6. เจ้าหน้าที่ออกแบบ 1 ตำแหน่ง 7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินค้าตกแต่ง 8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ฮาร์ดแวร์ 1 ตำแหน่ง 9. เจ้าหน้าที่ LPS 1 ตำแหน่ง 10. เจ้าหน้าที่ขับโฟล์คลิฟท์ 2 ตำแหน่ง 11. พนักงานขนส่ง (ติดรถ) หลายตำแหน่ง 12 .พนักงานคลังสินค้าหลายตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.scgmaxhome@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

1.ผจก.บัญชี 1 ตำแหน่ง 2. ผจก.ฝ่ายคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง 3. หัวหน้าฝ่ายขนส่ง 1 ตำแหน่ง 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง 5. เจ้าหน้าที่ขายโครงการ (ISR) 1 ตำแหน่ง 6. เจ้าหน้าที่ออกแบบ 1 ตำแหน่ง 7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินค้าตกแต่ง 8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ฮาร์ดแวร์ 1 ตำแหน่ง 9. เจ้าหน้าที่ LPS 1 ตำแหน่ง

– ประกันสังคม

– เบี้ยขยัน

– ฝ่ายขายมีค่า Incentive

– อาหารกลางวัน จันทร์ พุธ ศุกร์

– ยูนิฟอร์ม

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.scgmaxhome@gmail.com

บริษัท แม็กซ์โฮม แอนด์ เดคคอร์ จำกัด

ค้าวัสดุก่อสร้างแบร์น SCG

hr-scgmaxhome
โพสต์โดย
hr.scgmaxhome