1. ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง 2.เจ้าหน้าฝ่ายจัดซื้อ 1 ตำแหน่ง 3. พนักงานฝ่ายขายสินค้าตกแต่ง 1 ตำแหน่ง 4.เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ (ISR) 1 ตำแหน่ง 5. เจ้าหน้าที่ออกแบบภายใน 1 ตำแหน่ง 6. เจ้าหน้าที่ฝ่าย ลูกค้าสัมพันธ์ (CS) 1 ตำแหน่ง

1. ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง 2.เจ้าหน้าฝ่ายจัดซื้อ 1 ตำแหน่ง 3. พนักงานฝ่ายขายสินค้าตกแต่ง 1 ตำแหน่ง 4.เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ (ISR) 1 ตำแหน่ง 5. เจ้าหน้าที่ออกแบบภายใน 1 ตำแหน่ง 6. เจ้าหน้าที่ฝ่าย ลูกค้าสัมพันธ์ (CS) 1 ตำแหน่ง

1. ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง 2.เจ้าหน้าฝ่ายจัดซื้อ 1 ตำแหน่ง 3. พนักงานฝ่ายขายสินค้าตกแต่ง 1 ตำแหน่ง 4.เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ (ISR) 1 ตำแหน่ง 5. เจ้าหน้าที่ออกแบบภายใน 1 ตำแหน่ง 6. เจ้าหน้าที่ฝ่าย ลูกค้าสัมพันธ์ (CS) 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

1. ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง 2.เจ้าหน้าฝ่ายจัดซื้อ 1 ตำแหน่ง 3. พนักงานฝ่ายขายสินค้าตกแต่ง 1 ตำแหน่ง 4.เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ (ISR) 1 ตำแหน่ง 5. เจ้าหน้าที่ออกแบบภายใน 1 ตำแหน่ง 6. เจ้าหน้าที่ฝ่าย ลูกค้าสัมพันธ์ (CS) 1 ตำแหน่ง

สวัสดิการของพนักงาน

1. ผ่านโปรมีปรับค่าจ้างตามความสามารถและโครงสร้างบริษัทฯ

2. มีเบี้ยขยัน

3.     มีประกันสังคม

4.     สวัสดิการอาหารกลางวัน จันทร์ พุธ ศุกร์

5.     สวัสดิการวันเกิด

6.     เสื้อยูนิฟอร์มบริษัทฯ

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com.

บริษัท แม็กซ์โฮม แอนด์ เดคคอร์ จำกัด

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

scgmaxhome
โพสต์โดย
scgmaxhome