วิศวกรโยธา 2 ตำแหน่ง, วิศวกรไฟฟ้าหรือ ปวส. ไฟฟ้า 1 ตำแหน่งและโฟร์แมน 2 ตำแหน่ง

วิศวกรโยธา 2 ตำแหน่ง, วิศวกรไฟฟ้าหรือ ปวส. ไฟฟ้า 1 ตำแหน่งและโฟร์แมน 2 ตำแหน่ง

วิศวกรโยธา 2 ตำแหน่ง, วิศวกรไฟฟ้าหรือ ปวส. ไฟฟ้า 1 ตำแหน่งและโฟร์แมน 2 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nutnalin@gmail.com


วิศวกรโยธา 2 ตำแหน่ง, วิศวกรไฟฟ้าหรือ ปวส. ไฟฟ้า 1 ตำแหน่งและโฟร์แมน 1 ตำแหน่ง

– อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

– มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี

– มีความรับผิดชอบและรอบคอบในการทำงาน

– สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

– สามารถเริ่มงานได้ทันที

สอบถามเพิ่มเติมคุณนัท 061-6198965

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nutnalin@gmail.com

บริษัท แซน เทค เซ็นเตอร์ จำกัด

สำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพ ปฏิบัติงานที่หน้างานอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

artsy-nutty
โพสต์โดย
Artsy Nutty