เจ้าหน้าที่บัญชี , สมุห์บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี , สมุห์บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี , สมุห์บัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล surattikarn.dukfull@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่นจัดทำบัญชีรายวัน บัญชีรับ-จ่ายของบริษัท

ตรวจเอกสารลูกหนี้-เจ้าหนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม ตรวจสอบเอกสารซื้อ

ตรวจเช็ค และจัดทำเอกสารต่างๆ ในการยื่น ภงด / ภพ.30 / ประกันสังคม

งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล surattikarn.dukfull@gmail.com

บริษัท แกรนด์ อินเตอร์ ฟูดส์ จำกัด

111/11 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

GIF
โพสต์โดย
GIF