วิศวกรออกแบบ

วิศวกรออกแบบ

วิศวกรออกแบบ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@ntntrading.co.th

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน

Loading

พนักผลิตชิ้นส่วน (ควบคุมเครื่อง CNC) (ทำงานประจำ จ.ขอนแก่น)

รายละเอียดงาน

1.ออกแบบผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เตียงผ่าตัด เตียงสูตินารีเวช ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งขนาด รูปร่าง และ Function การใช้งาน

2.ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการออกแบบให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

3.ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อใช้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเขียนแบบ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ เขียนแบบ อย่างน้อย 3 ปี
3.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนไฮดรอลิคและระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบงาน
5.สามารถใช้โปรแกรม Solid work ได้เป็นอย่างดี
6.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
7.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@ntntrading.co.th

บริษัท เฮอร์เบิร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

47 หมู่ที่ 1 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

NTN Medical Team
โพสต์โดย
NTN Medical Team