วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@ntntrading.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน

Loading

พนักผลิตชิ้นส่วน (ควบคุมเครื่อง CNC) (ทำงานประจำ จ.ขอนแก่น)

รายละเอียดงาน

1. ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2. ตรวจเช็คสภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ Function การทำงานเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีสภาพสมบูรณ์ เรียบร้อยก่อนส่งมอบไปยังลูกค้า

3. ควบคุม ติดตามการตรวจเช็ค การแก้ไข ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์ของทีมงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

4. ผลิต จัดหาอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งดำเนินการประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กำหนด

5. ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีชึ้นส่วนอุปกรณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพเพื่อใช้ในการผลิต ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มคุณภาพและอายุการใช้งาน

 

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุม Solenoid Valve motor และ DC Motor
3. มีความสามารถในการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
4. วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ได้เบื้องต้น
5. ติดตั้งบอร์ด Control ตามแบบที่มีได้
6. มีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารแบบอนุกรม (Serial Communication)
7. สามารถใช้เครื่องมือวัด Multi meter และ Oscilloscope
8. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr@ntntrading.co.th

บริษัท เฮอร์เบิร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

47 หมู่ที่ 1 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

NTN Medical Team
โพสต์โดย
NTN Medical Team